Kişisel Veriler | Hotel Asistan

Hotel Asistan - Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

www.hotelasistan.com internet sitesi (HOTELasistan) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. HOTELasistan olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, HOTELasistan ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

HOTELasistan ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi Tedarikçi Firmalarımızın Ürünlerinin tanıtımından, satış kapasitesinin arttırılmasına katkı ve hedeflerine ulaşabilmesine, kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için HOTELasistan kişisel bilgilerinizi ilgili ve yetkili kişilerden toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz HOTELasistan ekibi tarafından, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı otel veya evdışı tüketim ürünleri tüketicileri veya yöneticileri tarafından iş ilişkilerinin planlı ve sağlıklı kurumsal kimliklerin sektörümüz adına gelişmesine fayda sağlamak amacıyla paylaşılmaktadır. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler gerekirse paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Paylaşılan kişisel verileriniz HOTELasistan’ın yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve HOTELasistan standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

KVKK’ya uygun olarak, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahipsiniz

Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

Hakkınızda saklanan tüm bilgileri tarafınıza iletmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. info@hotelasistan.com mail adresimize talebinizi göndererek, HOTELasistan iletişim hattı +90 507 208 32 16 numaralı telefondan arayarak kişisel bilgilerinizi sildirebilir, düzeltebilir veya gözden geçirerek güncelleme yaptırabilirsiniz.